bao-6-gay-mua-o-mien-bac-cac-ho-thuy-dien-tuc-toc-xa-lu2

Các hồ thủy điện ở miền Bắc tiếp tục mở cửa xả lũ do ảnh hưởng của bão số 6.

Loading...