ga-cung-ram-thang-gieng

Loading...

Còn đây theo lời bạn B.H.Y, chủ nhân bức ảnh thì đó là dáng “dân quân gánh đạn”

Loading...