huong-giang-7

Loading...

Cùng với Hương Giang chiến thắng phần thi phụ này là 2 người đẹp đại diện của Italy và Venezuela.

Loading...