ngan-anh5

Loading...

Khi được hỏi tạo dág cong quá đáng Ngân Anh cũng giải thích luôn ““Đựơc ông trời cho cái lưng gãy với mông diu nên cứ bị gọi là vịt đẹt ko biết khổ hay sướng”

Loading...