pham-bang-bang-1

Phạm Băng Băng - Lý Thần bỏ quốc tịch TQ, mang 1 tỷ USD tới Mỹ?

Loading...

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị cho đã tẩu tán hơn 1 tỷ USD tới Mỹ.

Loading...