Tin nóng 24h:Từ 01/01/2018, người tham gia giao thông đường bộ sai luật có thể bị ở tù đến 15 năm

Tin tức: Nội dung được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi và bổ sung năm 2017).

Phạt người đi bộ

Theo asianstar.info cập nhật, người tham gia giao thông (bao gồm người đi bộ) vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sẽ bị xử lý hình sự sau:

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 trăm đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
+ Làm chết người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

– Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

+ Không có giấy phép lái xe theo quy định;

+ Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

+ Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

Loading...

+ Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

+ Làm chết 2 người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1.500 triệu đồng.

– Phạm tội thuộc một trong những các trường hợp sau bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Làm chết 3 người trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

+ Gây thiệt hại về tài sản 1.500 triệu đồng trở lên.

Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong nội dung nêu trên, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
– Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Lưu ý: Tại Bộ luật Hình sự 1999 về tội danh này Luật dùng từ “Người nào điều khiển phương tiện giao thông” còn Bộ luật Hình sự mới dùng từ “Người tham gia giao thông”.

Quy định nêu trên bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Loading...

"Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia chơi theo các bài viết chúng tôi chia sẻ."